Skip links

Schoolleiding, bestuur & Raad van Toezicht

Met elkaar, met de stad en met de regio

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding.

Samenstelling van de directie en schoolleiding:

 • Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger – rector-bestuurder
 • ​​​​Mw. ing. E. Roetert MA – plaatsvervangend rector
 • Mw. P. Malschaert – afdelingsleider klas 1 en 2
 • Dhr. N. Gemser – afdelingsleider klas 3 en 4
 • Dhr. M. Ras – afdelingsleider klas 5 en 6

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Bestuursvorm:
Er is sprake van een raad van toezichtmodel: rector-bestuurder en een raad van toezicht.

Rector-bestuurder: 

 • Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger

Samenstelling van Raad van Toezicht:

 • Dhr. Drs. J.G.A. Paans (voorzitter) – zelfstandig adviseur Bureau Raadgever
 • Mw. Drs. A.G.L. van Beest-de Mul  – advocaat en partner Corporate bij Legaltree
 • Dhr. drs. J.W.M. van Brouwershaven – lid college van bestuur bij Hotelschool The Hague
 • Mw. ir. H. Nonnekes – eigenaar van en organisatiefuturist bij Tomorrow’s Leadership
 • Mw. E. Leeftink – directeur Onderwijs & Kwaliteit bij Zadkine

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat, bereikbaar via rvt@jdw.nl

Good Governance Code.

In 2015 hebben de leden van de VO-raad met elkaar afgesproken om hun klachtenregeling, integriteitscode, jaarverslag en klokkenluidersregeling beschikbaar te stellen op hun website. Ook in de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 zijn deze publicatieverplichtingen als lidmaatschapseis gehandhaafd.

Hieronder voldoen wij aan deze afspraken.

U treft  hier een link aan naar de Statuten van het Johan de Witt-gymnasium, het Bestuursreglement en het Managementstatuut om deze te kunnen downloaden.

Ook kunt u via de links ons jaarverslag 2020, jaarverslag 2021, jaarverslag 2022, de bijlage gelieerde partijen, onze integriteitscode, onze klokkenluiderregeling en ons klachtenreglement downloaden.

Zo ook het toezichtskader RVT en het profiel van de RVT-leden.