Skip links

Oudervereniging

Op het Johan de Witt-gymnasium vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen en dat er goed naar hen én naar hun ouders geluisterd wordt. De oudervereniging speelt daarbij een belangrijke rol: deze vereniging behartigt de belangen van de leerlingen en van de ouders/verzorgers. 
.
Om dit te bereiken overlegt het bestuur regelmatig met de schoolleiding, het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en de communicatie zijn regelmatig terugkerende onderwerpen. De oudervereniging stimuleert en ondersteunt daarnaast activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals buitenlandse concoursen en culturele manifestaties. Jaarlijks houden wij een algemene ledenvergadering, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. En wij brengen een glossy ouderblad uit: De JOHAN. 
.
Heeft u vragen of wil u meer informatie, neem gerust contact op met onze secretaris. E secretaris.ouderverenigingjdw@gmail.com