Skip links

Het schoolplan kent een zevental richtingwijzers die de bedoeling samenvatten:

Huiswerk wordt meer thuiswerk én thuis is bij ons. De zelfstandige verwerking van de lesstof gebeurt zo veel mogelijk op school, onder deskundige begeleiding. Leerlingen worden zo begeleid dat ze steeds zelfstandiger leren en zich ontwikkelen;

We streven naar een ambitieus en open leerklimaat; het leren blijft gaande in een balans tussen cijfers geven en formatief handelen;

De bedoeling van ons onderwijs verandert van leraren behandelen de leerstof naar leerlingen beheersen de leerstof;

Het basisgedrag van docenten verandert van gedreven door de wens veel te controleren naar de wens veel te (laten) ontwikkelen;

Samenwerking en intervisie wordt overal in de school gestimuleerd en voorgeleefd;

Iedereen in de school kent zijn rol en verantwoordelijkheid en krijgt het vertrouwen om rolvast effectief te handelen;

De schoolleiding leidt de school positief waarderend, vanuit duidelijk en goed gecommuniceerd beleid.

Het hele schoolplan is hier te downloaden.