Skip links

JOHAN JUNIOR BRUGKLAS

Voor jonge hoogbegaafde leerlingen

De Johan Junior brugklas” (JJBK) is bedoeld om zeer jonge, hoogbegaafde leerlingen die op de basisschool versneld zijn en voor wie op de basisschool geen adequate begeleiding meer mogelijk is, in het voortgezet onderwijs een goede start te laten maken. Omdat deze leerlingen vaak kwetsbaar, maar in potentie succesvol zijn, is het nodig om het curriculum passend te maken. Het is de bedoeling leerlingen – zeker in het eerste jaar – intensief te begeleiden bij het ontwikkelen van executieve functies (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, frustratietolerantie, planningsvaardigheden) en metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld reflectie en het bewust maken van onbewust gedrag). Om onderwijstijd vrij te maken voor deze begeleiding worden er – zeker in het eerste jaar – minder lesuren voor de vakken ingezet. We gaan ervan uit dat de cognitieve leerdoelen of in minder tijd kunnen worden gehaald of later, in leerjaar twee, weer worden bijgelopen. Daarnaast werken we in het eerste jaar cijferloos (formatief) en in het tweede jaar met aanmerkelijk minder summatieve toetsen dan in de reguliere klassen. De tijd die in de reguliere klassen aan toetsen wordt besteed, zal worden ingezet voor rijke projecten.

Na twee schooljaren nemen de leerlingen dan in principe plaats in de reguliere derde klas van het Johan de Witt-gymnasium. We sluiten niet uit dat we de leerlingen van de JJBK dan zullen verspreiden over de reguliere derde klassen. Voor de sociale integratie in de school kan dat beter zijn.

Er zijn voor ouders geen extra kosten; schoolfonds en vrijwillige ouderbijdragen zijn vergelijkbaar met die van de reguliere klassen.

Doelgroep

  • jonge leerlingen; bij de start van de brugklas op 1 september 2024 10 jaar of jonger.
  • hoogbegaafde leerlingen (volgens recent onderzoeksrapport; toegestaan zijn de WISC V, KIQT+ en IDS-2);
  • uitgeleerd op de basisschool;
  • leerlingen met een VWO-advies;
  • extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van executieve functies, studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inschrijving

De JJ-BK-leerlingen worden ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium. We krijgen voor hen reguliere bekostiging. Voor een aanvullende bekostiging voor de begeleiding van deze groep wordt een groepsarrangement bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht aangevraagd.

toelatingsprocedure

aanmeldformulier JJ-BK

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met de mentor van de klas;

Tessa de Jong

t.dejong@jdw.nl