Skip links

AANMELDEN

Toelating op het JdW

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op het Johan de Witt-gymnasium, dan ontvangen we graag vóór 15 maart 2023 een volledig ingevuld aanmeldformulier en een compleet portfolio. Hier vindt u het aanmeldformulier van onze school:

Download aanmeldformulier

Belangrijk voor de aanmelding en toelating op het voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool. Voor onze school geldt dat een leerling een VWO-advies moet hebben. Wij gaan mee met het advies van de basisschool en gebruiken het onderwijskundig rapport ter ondersteuning. Met leerlingen die een havo/vwo advies hebben gaan we wel graag in gesprek. Afhankelijk van de opbouw van hun advies is plaatsing bespreekbaar. Het advies van de leerkracht blijft voor ons leidend.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator onderbouw:

Paula Malschaert, afdelingsleider klas 1 en 2
p.malschaert@jdw.nl

NB Voor de aanmelding voor de Johan Junior Brugklas: zie deze link.