Skip links

Thuis in de klassieken

Leren van de oude Grieken en Romeinen

Grieks en Latijn

Naast Engels, Duits en Frans krijg je ook les in Grieks en Latijn. Door de kennismaking met de taal en cultuur van de oudheid krijg je een beter beeld van het nu, doordat je inzicht krijgt in de oorsprong van allerlei aspecten van onze cultuur: democratie, wetten, sport, architectuur, beeldhouwkunst, literatuur, theater, geneeskunde, onze kalender, allerlei wetenschappelijke termen, zelfs namen van voetbalclubs zijn afkomstig van de Romeinen en de Grieken.

Grieks en Latijn helpen je ook bij het leren van andere talen. Door het vertalen van klassieke teksten in de bovenbouw word je zelfs beter in je eigen taal. Je maakt kennis met literaire teksten van dichters, redenaars en filosofen. Je ontdekt dat de oude Grieken en Romeinen zonder telefoon en wifi bezig waren met dezelfde thema’s als wij: de liefde, geboren worden en sterven, de vraag naar de zin van ons bestaan, enzovoorts. Daarbij komen die klassieke schrijvers vaak met verrassende inzichten, die jou weer aanzetten tot kritisch nadenken over de uitdagingen van onze tijd.

Naast het lezen van oude teksten neem je ook deel aan verschillende projecten rondom verhalen, kunst, toneel en geschiedenis van de oudheid. Tijdens de Griekenlandreis of de Romereis zie je tenslotte met eigen ogen hoe belangrijk die klassieken zijn geweest.

Levend Latijn en Grieks

“Salve, magister!” klinkt het vrolijk in de gang. “Salvete, discipuli!” luidt het antwoord. Op het JDW gaat het net even anders bij de lessen Latijn en Grieks dan op de meeste andere gymnasia. Met name in de onderbouw zetten we erop in om je zoveel mogelijk door luisteren naar Latijn en Grieks kennis te laten maken met deze talen en ze te laten verwerven. Niet met als doel dat je Latijn en oud-Grieks leert spreken – dat wordt op het examen immers ook niet van ze verlangd, en op vakantie zul je er weinig aan hebben -, maar wel omdat we ervan overtuigd zijn dat een taal het beste via de oren geleerd wordt, of deze nu nieuw is of 2000 jaar oud.

Dat houdt in de praktijk in dat de docenten tijdens de lessen Latijn en Grieks spreken en dat we meer dan op andere scholen bezig zijn met het vloeiend leren lezen van teksten in die talen, en minder met het traditionele vertalen naar het Nederlands. Op het vertalen wordt pas in de bovenbouw meer nadruk gelegd.

De verhalen die gelezen worden gaan bijvoorbeeld over het dagelijks leven van een Romeinse familie, over Griekse mythen en over de geschiedenis van Grieken en Romeinen. Door alles in deze verhalen in de lessen te illustreren met o.a. plaatjes, voorwerpen, gebaren en toneelspel, kun je met groot gemak de woorden en grammatica leren en onthouden. Sommige zaken worden zelfs zo goed onthouden dat ze er spontaan weer in het Latijn (of Grieks) uitkomen buiten de les om: “Hallo meneer!” – “Dag leerlingen!”

Meer weten over het JdW?

Zie ook de informatiegids

johan de witt gymnasium dordrecht groep 8 week op jdw

De week van Charlize

Een week op het JdW

johan de witt gymnasium dordrecht eerste schooldag

Naar de eerste klas

Uitleg over het eerste leerjaar

johan de witt gymnasium dordrecht groep 8 informatiegids

Informatiegids

Alles wat je wilt weten over het JdW