Resposible disclosure 

Bij de Stichting Johan de Witt-gymnasium vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.  Als u een zwakke plek (kwetsbaarheid) in één van onze systemen heeft gevonden, dan bent u feitelijk verplicht dit te melden, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen. 
Wij vragen u:
  • Uw bevindingen te melden via privacy@jdw.nl 
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • De kwetsbaarheid en/of uw bevindingen niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de zwakke plek direct na het verhelpen daarvan te wissen. 
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wij zeggen toe dat: 
  • We binnen drie dagen reageren op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. 
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de melding*.
  • Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en u persoonsgegevens zonder uw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. 
  • Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid. 
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. 
 
 
* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handelingen uitvoert die volgens het strafrecht strafbaar zijn. Het feit dat de schooldirectie geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld. 
 
Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl)
bewerkt door Kennisnet en directie van het Johan de Witt-gymnasium.