Klassieke Muziekavond

17 januari 2020 Een mooie avond met een leerling als dirigent!

Gisteren vond de jaarlijkse Klassieke Muziekavond in de aula plaats. In een door Musae feestelijk aangeklede aula genoot het in groten getale aanwezige publiek van mooie optredens van talentrijke leerlingen en collega’s. Omdat Saul de Caluwé door ziekte afwezig was moest er geïmproviseerd worden. Met Koen van der Linden als vervangend dirigent van het schoolorkest Panta Musica en Monique Tonino - die overigens de avond georganiseerd heeft en gastvrouw was - als vervangend pianist is dat zeer goed gelukt.

Klassieke Muziekavond
Terug