Skip links

Thuis in begeleiding

Coachen, motiveren en ondersteunen

Lessen in “leren leren”
De stap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is even wennen. Je krijgt huiswerk, 5 toetsweken per jaar, verschillende docenten en je maakt kennis met nieuwe vakken. Dat vraagt voorbereiding en planning. In klas 1 krijg je daarom ook lessen in “leren leren” en we helpen je met plannen. Als je een steuntje in de rug nodig hebt, helpt je mentor, een docent of een bovenbouwleerling je verder te komen.

De rol van je ouders
Het is voor ons belangrijk regelmatig contact met je ouders te onderhouden. Op onze website is een ouderportaal ingericht. Via het JdW Digiplein vinden ze veel informatie, zoals reglementen en protocollen en de door jouw behaalde resultaten. Op het Digiplein vinden ze verder nieuws van en over de school, waarin onder meer een overzicht van komende activiteiten wordt gegeven. Per mail worden je ouders ook op de hoogte gebracht van schoolzaken. Een aantal keer per jaar is er een ouderavond waarop ze samen met de mentor of vakdocent over jou kunnen spreken, zodat ook zij zich thuis voelen op het Johan de Witt-gymnasium. Daarnaast is er een actieve Oudervereniging die regelmatig bijeenkomsten organiseert. Uiteraard kunnen ze altijd zelf contact opnemen als ze vragen hebben.

Begeleiding
Onze persoonlijke aanpak komt tot uiting in een zeer uitgebreid begeleidingsaanbod. De mentor en de leerjaarcoördinator zijn voor je ouders het eerste aanspreekpunt. Samen met hen kijken we hoe we jou kunnen helpen het beste uit jezelf te halen.

JdW leerlingbegeleiding

johan de witt gymnasium dordrecht groep 8 week op jdw

De week van Charlize

Een week op het JdW

johan de witt gymnasium dordrecht eerste schooldag

Naar de eerste klas

Uitleg over het eerste leerjaar

johan de witt gymnasium dordrecht groep 8 informatiegids

Informatiegids

Alles wat je wilt weten over het JdW