Aanmelding en toelating

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op het Johan de Witt-gymnasium, dan ontvangen we graag vóór 15 maart 2021* een volledig ingevuld aanmeldformulier en een compleet portfolio. Hier vindt uhet aanmeldingsformulier van onze school.

* In verband met COVID-19 verruimen wij de inschrijfperiode tot 1 april 2021

Belangrijk voor de aanmelding en toelating op het voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool. Voor onze school geldt dat een leerling een VWO-advies moet hebben. Wij gaan mee met het advies van de basisschool en gebruiken het onderwijskundig rapport ter ondersteuning. Met leerlingen die een havo/vwo advies hebben gaan we wel graag in gesprek. Afhankelijk van de opbouw van hun advies is plaatsing bespreekbaar. Het advies van de leerkracht blijft voor ons leidend.


Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met Nick Gemser, leerjaarcoördinator van klas 1 (n.gemser@jdw.nl).