Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school in in handen van de schoolleiding.

Samenstelling van de schoolleiding:

  • Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger - rector-bestuurder
  • ​​​​Mw. ing. E. Roetert MEd - conrector leerjaar 4, 5 & 6
  • Dhr. R.C. Koppert - conrector leerjaar 1, 2 & 3

De bereikbaarheid van de schoolleiding kunt u vinden onder het tabblad "Contact".

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Bestuursvorm:
Er is sprake van een raad van toezichtmodel: rector-bestuurder en een raad van toezicht.

Rector-bestuurder: 

  • Dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger


Samenstelling van Raad van Toezicht:

  • Dhr. A.B. Blase (voorzitter) - waarnemend burgemeester Heerhugowaard
  • Dhr. mr. V. Terlouw (vice-voorzitter) - advocaat
  • Mw. drs. E.G. Wenink - gemeenteraadslid Den Haag
  • Dhr. J.W.M. van Brouwershaven - bestuurssecretaris Hotelschool The Hague
  • Mw. ir. H. Nonnekes - eigenaar van en organisatie futurist bij Tomorrow’s Leadership

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris,

Via de volgende link kunt u het jaarverslag 2019 en de bijlage jaarverslag 2019 downloaden.

Tevens treft u hier een link aan naar de Statuten van het Johan de Witt-gymnasium en het Bestuursreglement 2019 om deze te kunnen downloaden.