Staf

De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding over het Johan de Witt-gymnasium. De schoolleiding bestaat uit een rector en twee conrectoren. Naast de schoolleiding vormt een team van leerjaarcoördinatoren, decanen en een examensecretaris de staf.

De samenstelling van de schoolleiding is:
 
 rector

dhr. drs. M.G.P. Oehlenschläger
T: (078) 6482626 (algemeen nummer) 
E: m.oehlenschlager@jdw.nl


 
 conrector leerjaar 4, 5 & 6

mw. ing. E. Roetert MEd
T: (078) 6482626 (algemeen nummer)
E: e.roetert@jdw.nl


 
 conrector leerjaar 1, 2 & 3

dhr. R.C. Koppert
T: (078) 6482626 (algemeen nummer)
E: r.koppert@jdw.nl


  De samenstelling van de staf is:
 
 coördinator leerjaar 1

dhr. N. Gemser BEd
T: (078) 6482634
E: n.gemser@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 2

mw. D. Oldenwening MEd
T: (078) 6482621
E: d.oldenwening@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 3 & 4

dhr. C.A.J. van Andel
T: (078) 6482630
E: c.vanandel@jdw.nl


 
 coördinator leerjaar 5 & 6

dhr. drs. M.A.M.J.C.A. de Hoon
T: (078) 6482642
E: m.dehoon@jdw.nl


 
 secretaris eindexamen leerjaar 4,5 & 6

mw. S. Kirkels MA
T: (078) 6482623
E: s.kirkels@jdw.nl


 
 decaan leerjaar 3 & 4

dhr. drs. C.H.M. Vos
T: (078) 6482643
E: k.vos@jdw.nl


 
 decaan leerjaar 5 & 6

mw. drs. A.M. Sebregts
T: (078) 6482643
E: a.sebregts@jdw.nl


   coördinator leerlingbegeleiding
mw. D. Neggers
E: d.neggers@jdw.nl