Privatissimum

Sinds 2012 heeft het Johan de Witt een nieuwe publiekstrekker, het privatissimum. Deze naam is puur Latijn, en betekent zoiets als "het meest selecte privé-college". In een selecte groep, niet meer dan 10 personen, doceert de hoogleraar voor gevorderden. De onderwerpen zijn niemand van de groep te gortig en de docent kan eigenlijk niet diep genoeg op de stof ingaan. Extra tijd steken in het meemaken van zo'n privatissimum is geen der deelnemers te veel gevraagd en dat is precies een attitude die een gymnasiast bij uitstek past. Ook de collega's hebben er zin in, en zij kunnen elke keer weer interessante en nieuwe onderwerpen aanbieden. Het privatissimum een verdiepingsmodule noemen, het is gemakkelijk in de PR. Maar het ontstijgt qua sfeer en kwaliteit de term module volledig. Privatissima worden in de regel aangeboden aan leerlingen uit de leerjaren 5 en 6, en ze worden op schooldagen het 9e en 10e uur gegeven. Voordat er privatissima worden georganiseerd wordt er een brochure gemaakt en op de schoolsite geplaatst, inclusief een aanmeldingsdocument.