Roosters

Hier kun je algemene informatie vinden met betrekking tot rooster(zaken).

Het les-/basisrooster is alleen toegangkelijk via het portaal van Zermelo of de Zermelo-app.