Onderwijskundige vernieuwingen

Onder de huidige regelgeving is het mogelijk om als school zelf keuzes te maken in het onderwijsaanbod. Op het Johan de Wittgymnasium volgen de leerlingen in klas 1 een module genaamd ‘JdW-uren’. Met deze JdWuren kiest de school voor verbreding: er zullen maatschappelijk relevante onderwerpen aan bod komen die niet binnen de reguliere lessen vallen. Het doel hiervan is leerlingen net dat stukje extra mee te geven.

Tevens is het mogelijk om het programma Cambridge Engels te volgen, waarbij de leerlingen in de klassen 1 t/m 5 opgeleid worden voor de hoogwaardige FCE- en CAEdiploma’s.

In de loop van de schoolcarrière zal er een verschuiving plaatsvinden van begeleid naar geleid leren. In klas 1 en 2 zal het accent liggen op kennismaken, leren plannen en organiseren onder begeleiding van mentoren. In klas 3 ligt het accent op de voorbereiding op de profielkeuze en in klas 4 op het opstarten van het examenprogramma van het PTA onder begeleiding van de mentoren en de decaan. In klas 5 en 6 zal de nadruk liggen op het zelfstandig afronden van PTA’s, het opzetten van een profielwerkstuk en het oriënteren op een vervolgstudie, onder begeleiding van een docent en de decaan.

Het gehele onderwijsproces staat onder begeleiding van vijf leerjaarcoördinatoren. Het belangrijkste kenmerk vanaf klas 4 is de opbouw van het schoolexamen. Naast de reguliere lessen zijn er voor het begeleid leren en werken, voor een viertal vakken practicumuren ingeroosterd (scheikunde, natuurkunde, biologie en beeldende vormgeving). In deze uren kunnen de leerlingen in verschillende werkruimten onder begeleiding van de docent of technisch onderwijsassistent aan hun opdrachten werken.

De leerlingen hebben een beperkte vrijheid in het plannen van hun werk, maar moeten daarbij wel voldoen aan de eisen van het studieprogramma. De docent heeft een sleutelrol door het opstellen van het studieprogramma, het verzorgen van de lessen.