Klachtenregeling

Op het Johan de Witt-gymnasium is de JdW-klachtenregeling van kracht. Een klacht wordt in eerste instantie besproken met de mentor. Wanneer deze de problemen niet kan oplossen, wordt de leerjaarcoördinator ingeschakeld. Indien deze ook geen uitweg ziet, neemt een lid van de schoolleiding de behandeling over. In geval van ernstige klachten, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon in de school. Deze verwijst de klager eventueel naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Indien dit niet zo is, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure die kan eindigen bij de externe klachtencommissie, via ‘Onderwijsgeschillen: www.onderwijsgeschillen.nl. De klachtenregeling is voor iedereen die bij de school betrokken beschikbaar door inloggen op:

  1. het OUDERPORTAAL voor ouder(s)/verzorger(s)
  2. het PERSONEELSPORTAAL personeelsportaal voor personeel.

 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”.
Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.


Vertrouwenspersonen

Kwaliteitszorg omvat ook het faciliteren van zowel interne – alsmede externe vertrouwenspersonen voor leerlingen en personeel.
Indien er bij leerlingen of personeel behoefte is aan het raadplegen van een vertrouwenspersoon dan kan men zich wenden tot één van deze personen.

In principe heeft de school vier interne vertrouwenspersonen. (contact gegevens kunt u vinden binnen het ouder portaal)