Bestrijding lesuitval: "studiezaaluur"

Bij lesuitval door afwezigheid van een docent (in geval van reisbegeleiding, excursies, nascholing, buitengewoon verlof of ziekte) worden klassen 1 en 2 uit de onderbouw gedurende het betreffende lesuur opgevangen. Deze leerlingen uit de onderbouw lopen dus nooit “vrij” rond in een tussenuur, maar krijgen een “studiezaaluur”.

Van leerlingen wordt verwacht, dat zij in die tijd opdrachten maken voor het uitvallende vak of huiswerk voor andere vakken. Een surveillant houdt toezicht op de klas. Als de lesuitval op het eerste of laatste lesuur valt, vervalt het lesuur. De leerlingen worden dan later op school verwacht of mogen eerder naar huis. Om onrust te voorkomen vinden er bij voorkeur geen uitgebreide aanpassingen van het rooster plaats. Klassen hebben niet meer dan twee ‘studiezaaluren’ op één dag.

Om te voorkomen dat voorziene lesuitval steeds op dezelfde dagen terecht komt, variëren de dagen waarop vergaderd wordt. Dergelijke activiteiten staan vermeld in de jaarplanner. De meeste vergaderingen en studiebijeenkomsten worden gepland na 15.00 uur. Bij niet voorziene afwezigheid van een docent op het eerste lesuur van een klas of bij andere onvoorziene gebeurtenissen wordt indien mogelijk het telefoonschema, dat per klas aan het begin van het schooljaar door de mentor wordt uitgereikt, in werking gesteld. Uiteraard wordt bij langdurige afwezigheid van een docent een oplossing gezocht, zodat de lessen zoveel mogelijk doorgang vinden.