Normen en waarden op het Johan de Witt-gymnasium

Dekalogos:

  1. Iedere leerling en ieder personeelslid van de school verdient een veilig schoolklimaat
  2. We zijn samen, leerlingen en personeel, verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat;
  3. We respecteren daarom onze klasgenoten en medeleerlingen altijd;
  4. We respecteren daarom onze docenten en andere personeelsleden altijd;
  5. We pesten daarom onze klasgenoten en medeleerlingen niet;
  6. We discrimineren daarom onze klasgenoten en medeleerlingen niet;
  7. We houden ons aan de met elkaar gemaakte afspraken;
  8. We lossen conflicten altijd op via gesprekken;
  9. We gebruiken dan ook geen geweld;
10. Iedere leerling en medewerker is er trots op een JdW-er te zijn.
 

 

Uitgangspunt voor het schoolbeleid
Onze school wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en alle overige bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent en ook dient te nemen.

klik hier voor meer informatie over Reglement alcohol, tabak en drugs: