Kwaliteitszorg

Opbrengstenkaart

De inspectie maakt van iedere school een opbrengstenkaart, waarin gegevens rondom de instroom, doorstroom, uitstroom en eindexamenresultaten zijn opgenomen. Zo wordt het mogelijk om verschillende scholen met eenzelfde onderwijsaanbod op een makkelijke manier met elkaar te vergelijken.

 Zie: www.onderwijsinspectie.nl


Enquête Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG)

Onze plannen en beleidsvoornemens worden mede ingegeven door gegevens uit onderzoek, publicaties en informatie van de andere 37 categorale gymnasia. Zo verschijnt er jaarlijks een enquête van het SHZG waarin wij onze school kunnen vergelijken met de andere zelfstandige gymnasia in Nederland.


Klachtenregeling

De pagina "klachtenregeling" is verplaatst naar:

"jdw.nl/over ons/Onderwijs en leerlingbegeleiding/klachtenregeling"