Het Johan de Witt Gymnasium

Categoraal gymnasium

Het Johan de Witt-gymnasium is gesticht in 1253 en is daarmee het oudste gymnasium van Nederland. Het is een zelfstandig, categoraal gymnasium, hetgeen wil zeggen dat er maar één schooltype is: het gymnasium. Het is een betrekkelijk kleine school voor vwo met een overzichtelijke organisatie en structuur, waarbinnen iedereen veilig kan werken en leren. De opleidingsduur is zes jaar. Na het behalen van het diploma zetten de leerlingen doorgaans hun studie voort aan een universiteit (95% van de leerlingen) of hogeschool.

Het Johan de Witt-gymnasium wil al zijn leerlingen een brede, culturele basis meegeven en opleiden tot het eindexamen, zodat zij gediplomeerd en bekwaam aan hun vervolgstudie kunnen beginnen. Deze vervolgstudie betreft meestal een universitaire opleiding.

Het Johan de Witt-gymnasium wil dit doel bereiken door kwalitatief goed, uitdagend en op zelfstandig leren en werken gericht onderwijs op vwo+ niveau aan te bieden. Daarbij worden doelen gesteld die voor al onze leerlingen haalbaar zijn en met voldoendes kunnen worden afgesloten.

Het Johan de Witt-gymnasium biedt een goede, zorgzame leerlingbegeleiding. Deze leerlingbegeleiding is een kerntaak van het hele team: schoolleiding, docenten, coördinatoren, decanen en leden van het onderwijs ondersteunend personeel. De mentor heeft een spilfunctie.

Het Johan de Witt-gymnasium is een goed georganiseerde en kleine school, waarin veiligheid, rust en orde voorop staan. De kleinschaligheid kenmerkt zich door overzichtelijkheid en korte lijnen in de communicatie. In de kleine school weet de leerling zich als mens en persoon gekend en gewaardeerd.