Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers van de school.
 
Om dit te bereiken voert het bestuur regelmatig overleg met de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouders in de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, organisatie en communicatie zijn bij dit overleg regelmatig terugkerende onderwerpen. In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. Verder stimuleert de oudervereniging activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zo geeft zij regelmatig een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld bijzondere projecten, buitenlandse concoursen en culturele manifestaties.
 
Mocht u algemene vragen hebben voor of over de oudervereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris.
 
Het bestuur van de oudervereniging in het schooljaar 2020 - 2021 bestaat uit: 
WieRol
mw. Fleur van GarderenVoorzitter
dhr. Geert StevensVicevoorzitter
dhr. Han van AntwerpenSecretaris
dhr. Erno van OsPenningmeester
mw. Patty BiemondLid
mw. Claudia RijsdijkLid
mw. Stella van PeltLid
mw. Linda ScheelbeekLid
dhr. Xander WamelinkLid