Medezeggenschapsraad

 
Medewerkers, leerlingen en ouders vormen samen de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar over uiteenlopend onderwerpen, zoals de organisatie van en het onderwijs op het Johan de Witt-gymnasium. Voorstellen uit de oudervereniging en de leerlingenraad kunnen worden ingebracht en besproken. De rector is bij de vergaderingen aanwezig.
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad in het schooljaar 2018-2019 is:
  • Personeel: dhr. M. van Houwelingen, dhr. J.W Koch, mw. K. Luteijn (secretaris), dhr. J. van Raai (voorzitter)
  • Ouders: dhr. G. Stevens, dhr. R. Verheul
  • Leerlingen: Sami Aslan, Floris Beerens