Ouders

Op het Johan de Witt-gymnasium vinden we het belangrijk om de ouders te betrekken bij het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. 

Zo zijn er in de loop van het jaar gesprekken met mentoren en docenten, zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en kent de school een zeer actieve oudervereniging.