Leerlingenraad

Onze school kent een actieve en ondernemende leerlingenraad, waarin vertegenwoordigers zitten uit alle klassen. Met acties en voorstellen spant de leerlingenraad zich in om het leer- en leefklimaat op school te verbeteren. De raad vergadert geregeld met de rector.