Inspraak

Op het Johan de Witt-gymnasium worden leerlingen vanzelfsprekend betrokken bij het schoolbeleid.

Leerlingen zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en hebben een eigen leerlingenraad. Daarnaast wordt regelmatig om de mening van de leerling gevraagd over ons onderwijs.