Model United Nations

De MUN-club is een nieuwe club op het Johan de Witt-gymnasium. De term MUN staat voor Model United Nations, een MUN is een internationale conferentie door en voor scholieren. Bij een MUN worden conferenties van de werkorganen van de Verenigde Naties nagebootst. Tijdens deze conferenties wordt er in het Engels gedebatteerd. MUN is een buitenschoolse activiteit, waar je je vanaf de 4e klas bij kan aanmelden. Per jaar wordt er een aantal leerlingen geselecteerd om bij de club te komen.

Als je deel uitmaakt van de MUN club, ga je een aantal keer per jaar naar een MUN in Nederland. In november ga je 3 dagen naar LEMUN in Leiden. In april ga je 3 dagen naar HMUN in Haarlem. In januari ga je 2 dagen naar CalsMUN in Nieuwegein.
Het is heel interessant en leerzaam, omdat je gezamenlijk over internationale politieke kwesties buigt, zoals rechten voor vrouwen en LGBTQ+ community in het Midden-Oosten, de crisis in Venezuela en de vermindering van kinderhuwelijken. Tijdens de conferenties probeer je vanuit het standpunt van jouw land oplossingen voor deze maatschappelijke problemen te vinden.
Tijdens de clubbijeenkomsten leer je hoe je in het Engels moet debatteren, hoe je een land moet vertegenwoordigen en welke regels er bij een MUN gelden. Dit leer je door middel van mockdebates (een debat over een makkelijk onderwerp zoals, pizza versus burgers) en het oefenen van schrijven van oplossingen. Daarnaast wordt er tijdens de clubbijeenkomsten alles aan gedaan om je zo goed mogelijk voor de MUN’s voor te bereiden.
Verder leg je ook buitenlandse contacten, verbeter je je Engels, leer je op een professionele manier om te gaan met problemen en je sociale vaardigheden te verbeteren. Daarnaast staat het ook heel goed op je cv en is het heel handig als je een internationale Engelse studie wilt doen, MUN’s worden namelijk ook op universitair niveau aangeboden.
Het uiteindelijke doel is ons eigen MUN, genaamd DOMUN (Dordrecht MUN) te organiseren. Dit wordt dan een MUN gegeven op het Johan de Witt-gymnasium.