D.G.C. Vossius

Het bloeiende Vossius is de leerlingenvereniging van het Johan de Wittgymnasium. Het Vossiusbestuur, dat elk jaar in oktober na een spannende campagne wordt  gekozen door de leerlingen van de school, bestaat uit een praeses (voorzitter), abactis (secretaris), quaestor (penningmeester) en enkele assessoren (assistenten).

De belangrijkste doelstelling van Vossius is te zorgen voor een actief gymnasiumleven, ook buiten de lessen. Vossius organiseert vele buitenschoolse activiteiten, zoals het eersteklasfeest en het jaarlijkse kerstgala. Ook bij bijzondere gebeurtenissen organiseert Vossius allerlei activiteiten. Elke leerling voor wie de schoolbijdrage is voldaan, is lid van Vossius.