Coronavirus

15 maart 2020 Met betrekking tot het CORONAvirus zal de schoolleiding alle communicatie doen via de mail.

Iedereen, (leerlingen, ouders en personeel) wordt dan ook verzocht zijn/haar mail regelmatig te controleren op nieuwe informatie vanuit de school over de maatregelen die de school neemt.
 

 

Coronavirus
Terug