Studium Generale

De Stichting Studium Generale is in 1993 opgericht. Eerst was het belangrijkste doel het bevorderen en handhaven van het categoraal gymnasiaal onderwijs. In de loop van de jaren zijn de activiteiten zich echter steeds meer gaan richten op het organiseren van cursussen voor ouders en leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium. Daarnaast worden incidenteel studiereizen georganiseerd.

Voorbeelden van cursussen zijn:
Latijn voor ouders van leerlingen in klas 1, een eventuele voortgezette cursus Latijn, cursus filosofie, cursus Italiaans en zeer geslaagde reizen naar Rome (2005), Trier (2006), Griekenland (2007), Xanten (2008), Turkije (2011), Gent (2012), Sicilië (2013) en Cyprus (2015).

Deelname aan de reizen staat open voor ouders van leerlingen, oud-leerlingen en introducés.

Verdere informatie kan worden ingewonnen bij de heer W.J.C. Nieuwenhuis via mail: nieuwelugt@planet.nl.

 

>>>>  >>>  >>  >    ’Aanmelden Johan de Witt-lezing 2019’    <  <<  <<<  <<<<