De Leerlingenraad.

Onze school kent een actieve en ondernemende leerlingenraad, waarin vertegenwoordigers zitten uit alle klassen. Met acties en voorstellen spant de leerlingenraad zich in om het leer- en leefklimaat op school te verbeteren. De raad vergadert regelmatig met de rector.

De leerlingenraad heeft tot taak zich actief in te zetten voor de leerlingen. Daarom zorgt de leerlingenraad dat deze altijd op de hoogte is van alle zaken binnen de school. Alle voor de leerling belangrijke zaken worden besproken in de leerlingenraad. De leerlingenraad besluit na een korte discussie wat er gedaan moet worden om de belangen van de leerling te behartigen. Ook geeft de leerlingenraad advies en organiseert activiteiten met als doel de school en de sfeer te verbeteren. De leerlingenraad houdt de leerlingen ook op de hoogte van de activiteiten en standpunten. 

 Huishoudelijk reglement.pdf

 Leerlingenstatuut versie juli 2006.pdf