School Best

Ons School Best programma is opgezet voor getalenteerde leerlingen die na selectie kunnen deelnemen aan een breed scala van activiteiten buiten schoolverband. Het betreft in de praktijk vrijwel uitsluitend bovenbouwleerlingen.

Daarnaast nemen leerlingen deel aan de Olympiades voor de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Verder wordt er deelgenomen aan de Masterclasses van diverse universiteiten.
Alweer een paar jaar geleden werd het LAPP-Top-project gestart, dat georganiseerd wordt door de Rijksuniversiteit Leiden. Ook hieraan nemen geregeld Johan de Witt-leerlingen deel.

Het afgelopen schooljaar hebben wederom leerlingen het Certificate of Proficiency in English (CPE), het hoogste certificaat van Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) behaald.

Andere elementen van dit programma zijn sporttoernooien en debatwedstrijden, waarin de school een geduchte reputatie heeft opgebouwd.

Het School Best programma wordt door docenten en leerlingen van de school ervaren als een verrijking van het curriculum voor die leerlingen die de extra inspanning ook aan kunnen. Het is een goede ervaring voor de deelnemende leerlingen, met een positieve uitstraling naar de gehele schoolbevolking.

Leerlingen uit de hoogste leerjaren worden twee keer per jaar in staat gesteld hun interesse voor bepaalde deelgebieden van schoolvakken te demonstreren in zogenaamde privatissima. Docenten presenteren in vier weken op een vaste dag gedurende het 9e en 10e uur een onderwerp dat net iets buiten het normale curriculum ligt. Die opzet van verdiepingsmodules blijkt veel leerlingen aan te spreken: het appelleert bij hen aan het typisch gymnasiale streven om dieper in bepaalde materie gedompeld te worden. Onderwerpen die tot nu toe met groot succes door docenten zijn behandeld zijn filosofie, entropie (exacte vakken), de kubus (wiskunde), fotografie, literatuur lezen (Nederlands). De deelname is vrij voor eenieder, maar de groepsgrootte is beperkt tot 10 leerlingen. De klassieke inhoud van de term privatissimum is daarmee ook gewaarborgd.