Schoolgids

Jaarlijks stelt de school aan het begin van het schooljaar een schoolgids op waarin de belangrijkste informatie over de school is opgenomen.

Via onderstaande link komt u bij de meest recente versie van de schoolgids terecht.

Schoolgids 2021-2022