Klas 3

Maatschappelijke stage

Na een periode waarin de maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het VO in Nederland wettelijk verplicht was, heeft het Johan de Wittgymnasium ervoor gekozen om deze stage te continueren. Het is een stage van 20 uur, die door leerlingen van leerjaar 3 gedaan moet worden in een organisatie ‘buiten de eigen leefwereld’ van de leerling.

De organisatie moet op een ‘non-profit’ basis werken. Stichtingen en vrijwilligersorganisaties vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Voorafgaand aan de 20 stage-uren worden vier klassikale lessen gegeven waarin de leerlingen voorbereid worden op de stage. Na die lessen krijgen de leerlingen een reader waarin tips en eisen staan. Een van de eisen is dat iedere leerling na de stageperiode een verslag moet inleveren. De stage vindt plaats binnen onderwijstijd, maar buiten het lesrooster. Van de leerlingen wordt regelmatig eigen initiatief verwacht (bijvoorbeeld het zoeken van een stage adres, zelf contact opnemen met de stagebieder, etc.). Met name de stagecoördinator, maar ook de mentoren zullen de leerlingen begeleiden waar dat nodig is.