Gymnasiaal onderwijs

Het onderwijs binnen de gymnasia levert een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen tot wie zij zelf zijn en is daarmee een voorbereiding op hun vervolgopleiding, hun maatschappelijke bijdrage en een vervullend persoonlijk leven. Het leren van kennis en vaardigheden en het behalen van het diploma is daarvan voor ons een (belangrijk) onderdeel.
 
Gymnasia ontwikkelen de houding, kennis en vaardigheden om positief onderwijs te kunnen vormgeven. Daarmee bedoelen we dat op alle niveaus en met alle betrokkenen op deze manier werken:

  • Onderzoekend
  • Met expliciete aandacht voor (de ontwikkeling van) het welbevinden  (bv. positieve emoties en relaties, betekenis en zingeving)
  • Vanuit persoonlijke kwaliteiten en talenten
  • Gericht op groei en ontwikkeling (mindset)
  • Waarderend
  • En samen
     

Voorbeelden van hoe wij dat op het Johan de Witt-gymnasium invullen: