Klas 3 naar Amsterdam

28 mei 2019 Ondanks de nationale OV-staking zijn de leerlingen uit klas 3 samen met een groep docenten in de bus gestapt voor een dagje Amsterdam.

Hedenmorgen (dinsdag) vertrokken alle leerlingen uit klas 3, inclusief 12 deskundige docent-begeleiders, per luxe touringcar. Bestemming: Amsterdam. Naast het vaste onderdeel het Rijksmuseum (sinds jaar en dag verzorgd door de secties tekenen en geschiedenis), staan ook de wisselonderdelen de Botanische tuin (de BiNaSk-secties), het Allard Pierson Museum (de classici) en een stadswandeling (de aardrijkskundigen) op het programma. Op het moment van schrijven heeft de reisbegeleiding nog goede hoop om dwars door OV-stakingen en verkeersinfarcten heen onze hoofdstad te bereiken. De proviand aan boord houdt onze minstens enkele dagen op de been. De verwachte aankomst is aan het begin van de avond aan het Oranjepark. De derdeklasleerlingen krijgen morgen (woensdag) het eerste lesuur vrij om bij te komen van een lange, maar evenzeer gezellige en leerzame dag.

Klas 3 naar Amsterdam
Terug