Bestuur, Raad van Toezicht
en schoolleiding

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Bestuursvorm:
Er is sprake van een raad van toezichtmodel: rector-bestuurder en een raad van toezicht.

Rector-bestuurder: 

  • drs. J.A. Dekker MEM


Samenstelling van Raad van Toezicht:

  • A.B. Blase (voorzitter) - waarnemend burgemeester Heerhugowaard
  • mr. V. Terlouw (vice-voorzitter) - advocaat
  • mw. drs. E.G. Wenink - gemeenteraadslid Den Haag
  • H.J.T. Hamberg - directeur Lumax producties
  • J.W. van Brouwershaven - programmadirecteur Hotelschool The Hague

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, mw. J. Langendam, en is te bereiken via contactgegevens.

Via de volgende link kunt u het jaarverslag downloaden.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school in in handen van de schoolleiding.

Samenstelling van de schoolleiding:

  • drs. J.A. Dekker MEM - rector
  • P. van der Linden - plv. rector / conrector leerjaar 5 & 6
  • mw. ing. E. Roetert MEd - conrector leerjaar 3 & 4
  • R. Koppert - conrector leerjaar 1 & 2

De bereikbaarheid van de schoolleiding kunt u vinden onder het tabblad "Contact".