De school

'Een kleine school voor talentrijke leerlingen'

Het Johan de Witt-gymnasium is gesticht in 1253 en is daarmee het oudste gymnasium van Nederland. Het is een zelfstandig, categoraal gymnasium, hetgeen wil zeggen dat er maar een schooltype is: het gymnasium. Het is een betrekkelijk kleine school voor vwo met een overzichtelijke organisatie en structuur, waarbinnen iedereen veilig kan werken en leren.