Vacatures

Het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht is het oudste categorale gymnasium van Nederland (anno 1253) en is gevestigd in een monumentaal pand aan het Oranjepark, op loopafstand van het centraal station. De school heeft ruim 800 leerlingen en 80 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit vier personen.

De school daagt de leerlingen uit om zich breed te ontwikkelen en biedt daarom, naast een uitgebreid onderwijsprogramma, de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke activiteiten, alsmede aan activiteiten op het vlak van internationalisering en bovenschoolse activiteiten.

Dordrecht is een centraal gelegen stad met bijna 120.000 inwoners in de regio Drechtsteden met zo’n 270.000 inwoners, met veel voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving waarin het plezierig wonen en werken is.


Door het vertrek van één van de conrectoren is er een vacature ontstaan binnen de schoolleiding. Het bevoegd gezag van de stichting Johan de Witt-gymnasium roept daarom kandidaten op voor de functie van:

Conrector (m/v)   |   0,8-1,0 fte

Wie zoeken wij:
De te benoemen CONRECTOR zal zorg moeten dragen voor de realisering van een adequaat en optimaal onderwijsproces en innovatie daarvan, waarbij de zorg voor leerlingen en inzet van ICT speerpunten zijn. Daarbij zal hij/zij operationeel leiding geven aan leerjaar 1 en 2.

Voorts zal de conrector op basis van collegiale samenwerking een bijdrage moeten leveren aan de algemene beleidsontwikkeling, -uitvoering en afstemming. Tevens zal hij/zij de verantwoordelijkheid hebben over een aantal nog nader te verdelen portefeuilles.

De conrector die wij zoeken is een manager die onderwijskundig leiderschap vertoont en die dat vorm geeft door oplossings- en resultaatgericht te werken. Onze voorkeur gaat uit naar een man/vrouw die affiniteit en ervaring heeft met betrekking tot het aansturen van onderwijsprocessen, die beschikt over deskundigheid op het gebied van leerlingbegeleiding en leerlingzorg en die binnen het team in staat is coachend leiding te geven aan professionals. Op de website van de school www.jdw.nl treft u een uitgebreide  Profielschets aan.

Het betreft een directiefunctie in schaal 13 CAO-VO.

Procedure:
Gesprekken vinden in april in twee rondes op school plaats met de benoemingsadviescommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging van het bestuur, de schoolleiding en het personeel. We streven naar afronding van de procedure begin mei. Invulling van de functie is per 1 augustus 2018.
 

Solliciteren
U kunt uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 30 maart 2018 richten aan de voorzitter van het schoolbestuur, de heer B. Blase, via mevrouw M. van der Schalie (afdeling personeelszaken) per mail m.vanderschalie@jdw.nl of per post Oranjepark 11, 3311LP Dordrecht.