Klachtenregeling

Op het Johan de Witt-gymnasium is de JdW-klachtenregeling van kracht. Een klacht wordt in eerste instantie besproken met de mentor. Wanneer deze de problemen niet kan oplossen, wordt de leerjaarcoƶrdinator ingeschakeld. Indien deze ook geen uitweg ziet, neemt een lid van de schoolleiding de behandeling over. In geval van ernstige klachten, zoals (seksuele) intimidatie, geweld, discriminatie kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon in de school. Deze verwijst de klager eventueel naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Indien dit niet zo is, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure die kan eindigen bij de klachtencommissie. De klachtenregeling is te vinden op jdw.nl/over ons/kwaliteitszorg.