Romereis

Dagboek van de Romereis 2015

Lees meer »

Ciceroconcours

Er is toch nog een 35e editie van het Certamen Ciceronianum Arpinas gekomen!

Lees meer »

Londenreis 2015

Lees meer »

Rijksmuseum Klas3

Rijksmuseum Klas3

 

Het Johan de Witt-gymnasium

"Een kleine school voor talentrijke leerlingen"

 

Het onderwijs van de school is gymnasiumonderwijs.

De Klassieke Talen behouden een prominente plek in het curriculum en zijn daarin als profielbepalende vakken smaakmaker van de gymnasiumopleiding.

De school stelt de leerling en haar/zijn ontwikkeling centraal.

Het aan haar/hem gegeven onderwijs zal waarden overdragen: kenniswaarden, culturele waarden en morele waarden
(de pla​toonse trits “het ware”, “het schone” en “het goede”).